Oud pand, nieuwe invulling

Herbestemming

Vanuit het Kenniscentrum Herbestemming Noord bieden wij begeleiding bij herbestemmingsvraagstukken.

We voeren vaak haalbaarheidsonderzoeken uit voor herbestemming van één of meerdere panden of we kiezen samen met u voor een gebiedsgerichte aanpak. Succesvol zijn onze ‘Herbestemmingstafels’ waarbij alle betrokken partijen in overleg gaan en ook het oprichten van een ‘Team Langdurige Leegstand’ is een mogelijkheid voor een aanpak op maat.

Kijk op de website van Kenniscentrum Herbestemming Noord of bel Dick Bloemhof: (058) 2662519.