Vooroverleg werkt

Monumentenspreekuur

In het Monumentenspreekuur worden plannen voor wijziging van rijksmonumenten in vooroverleg behandeld.

De gemeente legt het plan voor (of de eigenaar of architect, in overleg met de gemeente). De adviseurs van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, de Monumentencommissie van Hûs en Hiem - en bij plannen buiten de bebouwde kom de provincie Fryslân - reageren op het plan. In het voortraject met alle partijen worden de aandachtspunten benoemd. Zo’n overleg voorkomt misverstanden of vertraging in de procedure van het uitgewerkte plan. Het Monumentenspreekuur wordt maandelijks gehouden op dinsdag. Hiervoor moet een afspraak worden gemaakt via het steunpunt.

De vergaderdata van het Monumentenspreekuur staan bij Downloads Algemeen Monumentenspreekuur vergaderschema 2020

Let op: In het kader van de corona-maatregelen houden we het Monumentenspreekuur sinds april 2020 online. Vanaf juni is er ook weer beperkt bezoek ter plaatse mogelijk.

Het vergaderschema wordt door deze onvoorziene omstandigheden tijdelijk niet aangehouden. Een plan kan worden ingediend bij het Steunpunt en dan wordt in overleg een bespreekdatum vastgesteld.