Netwerkbijeenkomsten

Netwerkbijeenkomsten

Leren over erfgoed, leren van trainers en van elkaar. Wij organiseren en verbinden!

Erfgoedcafé en symposium

Wij organiseren twee keer per jaar een Erfgoedcafé voor informatie én ontmoeting. Afhankelijk van het onderwerp nodigen wij gemeenten, erfgoedorganisaties en vaak een nog breder publiek uit. Architecten, makelaars, restauratieaannemers en eigenaren zijn ook van harte welkom om mee te praten over visie en (technische) vraagstukken in de monumentenzorg. De erfgoedcafés zijn de uitgelezen plek voor kennisuitwisseling.

Ook organiseren wij regelmatig een symposium over een erfgoedonderwerp, voor een brede of een specifieke doelgroep. In september 2021 hebben we samen met hûs en hiem, welstand en monumentenzorg een mini-symposium georganiseerd: 'Bouwhistorie en Herbestemming, keuzes in behoud en de praktijk'. Dit symposium vond plaats in de monumentale Statenzaal van het provinciehuis in Leeuwarden.

De presentaties uit de Erfgoedcafés en symposia zijn verzameld bij onze Downloads & Links.

Cursus Actualiteiten en Ontwikkelingen

Voor de jaarlijkse cursusdag Actualiteiten & Ontwikkelingen van de Erfgoedacademie ondersteunen wij in de praktische organisatie, dragen we onderwerpen aan en vullen een inhoudelijk onderdeel in. Voor gemeentelijke erfgoedmedewerkers en andere geïnteresseerden een goede kans om in één dag de vakkennis op niveau te brengen, het laatste monumentennieuws te horen en onderling bij te praten.

Informatiebijeenkomsten

Regelmatig zijn er specifieke bijeenkomsten die landelijke organisaties zoals het Nationaal Restauratiefonds en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed organiseren. Dit doen zij in samenwerking met de steunpunten. Zulke netwerkbijeenkomsten halen wij graag naar de regio. Zo blijft u goed geïnformeerd over nieuwe regelgeving, de omgevingswet, financiële regelingen of bijvoorbeeld energie en duurzame monumentenzorg.