Erfgoed en de Omgevingswet

Informatie voor gemeenten

Op 1 januari 2022 wordt de Omgevingswet van kracht. Voor erfgoed biedt dit de mogelijkheid om integraal en vroegtijdig onderdeel uit te maken van het ruimtelijk beleid. Een uitdagende en complexe omslag.

Omgevingsvisies en -plannen moeten worden geschreven, kernkwaliteiten benoemd, werkprocessen herzien en participatietrajecten op touw gezet. Het Steunpunt Monumentenzorg Fryslân ondersteunt gemeenten hierbij op het gebied van erfgoed door informatie interactief te delen.

Informatiepakket RCE en Steunpunten

Samen met de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) organiseren wij bijeenkomsten om ambtenaren erfgoed en anderen te ondersteunen bij de veranderingen die de Omgevingswet met zich meebrengt. De uitkomsten van die bijeenkomsten en een overzicht van relevante beleidsstukken en actuele ontwikkelingen komt digitaal beschikbaar. De focus is in 2020 gericht op welke zaken de gemeenten voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet moeten regelen om na de inwerkingtreding van de wet goed te kunnen werken. Aan de hand van presentaties en informatiebladen worden deze prioriteiten in verband met het coronavirus nu digitaal toegelicht.

Deze documenten zijn terug te vinden bij het onderwerp Omgevingswet onder 'Downloads & Links’.

De RCE heeft op haar website ook uitgebreide informatie over erfgoed en de Omgevingswet, klik hier om verder te lezen.

Webinars

Wij kunnen ons voorstellen dat al deze informatie aanleiding geeft tot het stellen van vragen. Daarom zal het Netwerk Steunpunten Cultureel Erfgoed samen met de RCE in september 2020 regionale webinars organiseren waarin wordt ingegaan op de verstrekte informatie en de presentatie. Er zal aandacht zijn voor het instellen van een gemeentelijke adviescommissie, de omgeving van het monument, archeologie, participatie, zorgplicht en actualiteiten. Vragen stellen aan de inleiders en aanwezige deskundigen kan ook. De data voor deze webinars worden na de zomer bekendgemaakt.