Nieuws

Het laatste nieuws

Ondersteuning voor publiekstoegankelijke rijksmonumenten tot eind 2021 verlengd

De deuren van rijksmonumentale publiekslocaties zijn weer open.

Subsidieregeling monumenten provincie Fryslân open vanaf 13 september

In 2021 stelt de provincie Fryslân 2,57 miljoen euro subsidie beschikbaar voor monumentenonderhoud en herbestemming…

Open Monumentendag 11 en 12 september 2021

Mijn monument is jouw monument. VriendenLoterij Open Monumentendag viert diversiteit en inclusie tijdens 35e editie

Cursus Erfgoedvrijwilligers en de Omgevingswet 1 oktober 2021

Speciaal voor vrijwilligers in de archeologie en ander erfgoed organiseren de AWN-Nederlandse Archeologievereniging en…

Herbestemmingssubsidie mogelijk voor verduurzamingsonderzoek

Eigenaren van moeilijk te bestemmen monumenten en gebouwen met een cultuurhistorische waarde komen in aanmerking voor…

Symposium Bouwhistorie en herbestemming 23 september

In de 125-jarige Statenzaal van het Provinsjehûs in Leeuwarden vindt op donderdagmiddag 23 september 2021 het…

Ouder nieuws