Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 22-12-2023

De beste wensen vanuit het Monumintehûs Fryslân.

Bestuur en medewerkers van het steunpunt Monumentenzorg Fryslân wensen u allen een monumentaal mooi 2024!

(Foto: Koninklijk Eise Eisinga Planetarium, aangewezen als UNESCO wereld Erfgoed in 2023)