Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 02-10-2023

Op 28 september hebben statenleden en fractieleden van de provincie Fryslân en gedeputeerde Wiersma kennisgemaakt met 16 Friese erfgoedorganisaties.

De erfgoedorganisaties, samenwerkend in het Platform Fryske Monuminte-organisaasjes, hadden deze bijeenkomst georganiseerd ter kennismaking met (nieuwe) statenleden en fractieleden en -medewerkers. Het werd een geanimeerd, open gesprek over erfgoed in Fryslân.

De locatie was speciaal voor deze gelegenheid beschikbaar. De als Nijkleaster, nieuw klooster, herbestemde, rijksmonumentale boerderij 'Westerhûs' in Hilaard. De aanwezigen kregen ook een inspirerende uitleg over (de route naar) de nieuwe functie van de initiatiefnemer Hinne Wagenaar en over de overwegingen in het ontwerpproces van architect Kees de Haan.

Klik hier voor een sfeerimpressie en de steekwoorden uit de bijeenkomst.