Nieuwsbericht

Publicatiedatum: 18-09-2023

De Provincie Fryslân stelde in 2023 tweemaal subsidie beschikbaar voor het verduurzamen van maatschappelijk vastgoed. De tweede ronde is van 18 september tot en met 5 oktober 2023!

Niet alleen buurthuizen, sportaccommodaties en musea, maar ook kerken en andere religieuze gebouwen kunnen een aanvraag doen.

Aanvragen kan van 18 september tot en met 5 oktober 2023.

Alle informatie over deze IMF-subsidie is te lezen op: de speciale IMF verduurzaming website van de provincie Fryslân.