Erfgoed en verdroging

Cultureel erfgoed, archeologische en groene monumenten kunnen baat hebben bij acties bij verdroging.

In het rapport ‘Aanhoudend droog’ van de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed wordt dit in kaart gebracht en worden aanbevelingen gedaan om de omstandigheden te verbeteren.

Vanuit de RCE lopen in dit kader al verschillende projecten en worden gemeenten gewezen op de mogelijkheden om specifieke aandacht te geven aan cultuurhistorie, inclusief de groene monumenten, in omgevingsvisies en in omgevingsplannen.

In onder meer de Erfgoed Deal en het Deltaprogramma, maar ook via de provinciale steunpunten cultureel erfgoed en de provinciale 'beleidstafels droogte' zijn er mogelijkheden om dit regionaal op te pakken.

Het rapport Aanhoudend Droog en de aanbieding/ beleidsreactie van de minister zijn hier te downloaden.