Noordergraf

Noordergraf

Kerkhoven en begraafplaatsen zijn er niet alleen voor de doden, maar vooral ook voor de levenden.

Het zijn plaatsen van herinnering aan zowel individuele personen als gemeenschappen. Ze getuigen van de geschiedenis en identiteit van een dorp, wijk of stad. Het zijn vaak groene longen in de bebouwde omgeving, markante punten in het landschap, vaak even karakteristiek als de naastgelegen kerk.

Aanleg, stenen en groen trekken bezoekers – nabestaanden, omwonenden, toeristen – die er hun overleden dierbaren herdenken, een wandeling maken, genieten van de rust en het groen, monumentale grafstenen bewonderen of het graf van een bekende persoon bezoeken. Kerkhoven en begraafplaatsen bezitten aanzienlijke cultuurhistorische, ecologische, landschappelijke en sociaal-culturele waarden. Het voortbestaan ervan staat onder druk. Hoewel er steeds minder wordt begraven, is er soms ook sprake van het ruimen van graven vanwege ruimtegebrek of ontbrekene van nabestaanden om de grafrechten nog te voldoen.

Rol van het Steunpunt

Samen met de Rijksuniversiteit van Groningen, Erfgoedpartners en de andere steunpunten in Noord-Nederland, hebben wij meegewerkt aan de ontwikkeling van het project Noordergraf, met als onderdelen:
- een digitaal informatieportaal;
- een methode voor inventarisatie en waardering;
- een programma voor deskundigheidsbevordering en het verstrekken van advies en het organiseren van platformactiviteiten.

Dit alles om de waarden van het funeraire erfgoed, de bijzondere onderdelen van de begraafplaatsen in Noord-Nederland, te beschermen. De doorontwikkeling en uitvoering van het project ligt in handen van Erfgoedpartners (Groningen), de Rijksuniversiteit Groningen en Landschapsbeheer Drenthe.