Samen werken aan de omgevingsvisies

Omgevingslab Fryslân

Naar verwachting treedt de Omgevingswet op 1 juli 2022 in werking. Dit wordt één wet die bijna dertig wetten en regels voor de fysieke leefomgeving vervangt.

Vooruitlopend op de Omgevingswet werken het Rijk, de provincies en de gemeenten aan een integrale omgevingsvisie voor hun eigen grondgebied. Voor de provincie Fryslân gaan bijvoorbeeld het Streekplan, het Verkeers- en Vervoerplan, het Waterhuishoudingsplan en het Frysk Miljeuplan op in de omgevingsvisie.

Friese Aanpak

In Fryslân hebben gemeenten, provincie en waterschap de handen ineen geslagen bij de voorbereiding van de Omgevingsvisies. Deze Friese Aanpak, in het Omgevingslab, is een unieke samenwerking. De ‘mienskip’, bestaande uit belangenorganisaties, experts, ondernemers en inwoners, wordt in omgevingslabs actief betrokken bij het opstellen van gemeenschappelijke ‘bouwstenen’ voor het toekomstig beleid voor de fysieke leefomgeving. De thema’s waar over wordt gesproken in de Omgevingslabs: De Friese Energiestrategie, de kwaliteit van het landelijk gebied en de kwaliteit van bebouwd gebied. Deze bouwstenen vanuit de omgeinvingslabs worden door de gemeenten en de provincie gebruikt voor de omgevingsvisie voor het eigen grondgebied.

Rol van het Steunpunt

Als Steunpunt spreken wij mee in de Omgevingslabs en expertsessies, vanuit onze visie hoe de ambities op langere termijn voor wonen, bedrijvigheid, recreatie en energietransitie zouden moeten worden vormgegeven in ons Friese cultuurhistorische landschap. Daarnaast organiseren wij samen met de Rijksdienst voor het Cultureel erfgoed bijeenkomsten voor gemeenten over cultuurhistorie en erfgoed in de Omgevingswet.