Duurzame monumenten

Toolkit Duurzaamheid

Naast restauratie en onderhoud zijn steeds meer eigenaren en beheerders bezig met monumenten en energie.

Het verminderen van het energieverbruik van monumenten levert een kostenvoordeel op wat de instandhouding van monumenten ten goede kan komen. Voeg daarbij de toenemende aandacht voor duurzaamheid en het energievraagstuk bij monumenten is geboren.

Maar een groot aantal energiebesparende maatregelen strookt niet met de constructiewijze van historische gebouwen en leidt soms zelfs tot schade. Ook de wens om een monument energiezuinig te maken kan in strijd zijn met de beschermde cultuurhistorische waarde van een gebouw.

Passende technieken op een rij

Wat is technisch mogelijk en wat is wenselijk? Wat laat de overheid toe? De door OOM Advies samen met de provincie Gelderland ontwikkelde Toolkit Duurzaam Erfgoed biedt een inkijk in de technieken, materialen en inzichten op het gebied van verantwoorde duurzame maatregelen in beschermde monumenten. Lokale overheden, particulieren en andere betrokken partijen kunnen zo inzicht krijgen in verantwoorde oplossingen om het energieverbruik van historische panden te verlagen.

Rol van het Steunpunt

De toolkit wordt ondersteund door de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Ook de provincie Noord-Holland heeft deze toolkit inmiddels omarmd. Wij willen de toolkit in samenwerking met de provincie Fryslân aanvullen met specifieke situaties en zo de toolkit voor Fryslân beter toepasbaar maken.